המושג 'מודע' בא לתאר את החלק האנליטי והביקורתי שבתוך הנפש שלנו. בין היתר, חלק זה הוא שמחליט איזו אינפורמציה מבחוץ נדחית, ואיזו מתקבלת על דעתנו. ברגע שאינפורמציה מסוימת עוברת את אישור המודע, היא מאוחסנת בתת המודע שלנו והופכת לאמונה. מעתה ואילך, כל גירוי יפעיל את האמונה שבתוכנו וזו תקבע את תגובתנו.
במילים אחרות, התנהגותו של אדם, כמו גם רגשותיו ותגובותיו, נגזרות מאותה מערכת אמונות שנמצאת בתת המודע. מכיוון שברוב שעות היום אין לנו גישה לתת המודע שלנו, איננו יכולים לבדוק ולחקור את אותה מערכת אמונות, שהרי לשם צריך לגשת כדי לחפש שינוי.
הטיפול בדמיון מודרך מאפשר בדיוק את זה, מצב המודעות האחר, שאליו אנחנו מגיעים באמצעות הרפייה, משתיק את אותו חלק אנליטי שבתוכנו ונותן לתת המודע להיות במרכז הבמה. במצב נפשי זה הצעות חקירה מובנות וחיוביות מוצעות למטופל, כדי לעזור לו להתגבר על בעיה ולהתחיל להפעיל שינויים חיוביים בהתנהגות.

מהות התרפיה:
מערכת היחסים שלך עם התרפיסט היא מהותית להצלחת התרפיה. מערכת זו היא בעצם הבסיס שעליו מתבצע התהליך. המטפל הוא האיש שבו בחרת ללוות אותך במסע האישי שלך, הוא אמור לעזור לך ולהיות שם כשאתה מרגיש, חושב, וחווה. 
     
גודל טקסט: 
  
עמוד 2 מתוך 5